Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726
  • DPS Hodonín
  • Hotel Sv. Ludmila Skalica SR
  • Hotel Sv. Ludmila II Skalica SR
  • Sportovní hala Lužice 2
  • Vzdělávací centrum - VRANOVICE
  • Hasičská zbrojnice - VRACOV
  • Základní škola - ROHATEC
  • Výjezdová stanice ZZS Mikulov

ZTV pro výstavbu RD

ZTV pro výstavbu RD
Pro výstavbu rodinných domků řešíme komplexně území v souladu s územními plány. Jedná se o dopravní řešení jako je komunikace, parkovací stání, chodníky, dále rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektrorozvodů NN a VN, venkovní osvětlení.
 Projektovou dokumentaci řešíme ve všech stupních - studie, projekt pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby.
 V rámci projektové přípravy zabezpečujeme inženýrskou činnost: vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, vypracování položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr.
 V případě zájmu ze strany stavebníka pak zabezpečujeme jednotlivá povolení a výkon technického dozoru.
 
Řešené stavby:
ZTV pro výstavbu RD Díly Dolní Bojanovice
ZTV pro výstavbu RD Kobylí Školní zahrada
ZTV pro výstavbu RD Spodní Pustá Dolní Bojanovice
ZTV pro výstavbu RD Legionářů - Ploma a.s. Hodonín
ZTV pro výstavbu RD Lužice Vinohrádky II. etapa
ZTV pro výstavbu RD Kněždub Za stadionem
ZTV pro výstavbu RD Tvarožná Lhota Za školou
ZTV pro výstavbu RD Vracov Olšíčka