Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726
  • DPS Hodonín
  • Hotel Sv. Ludmila Skalica SR
  • Hotel Sv. Ludmila II Skalica SR
  • Sportovní hala Lužice 2
  • Vzdělávací centrum - VRANOVICE
  • Hasičská zbrojnice - VRACOV
  • Základní škola - ROHATEC
  • Výjezdová stanice ZZS Mikulov

Technický, stavební, autorský dozor

Technický dozor - stavební dozor - autorský dozor - není radmo podceňovat. Naše firma se zabývá inženýrskou činností - zastupování stavebníka před úřady (i na stavbu malého rozsahu mohou být až 3 druhy povolení) a dále technickým, stavebním a autorským dozorem. Tato činnost je některými investory podceňována, byť jim může šetřit značné prostředky, a to jak v průběhu výstavby pečlivým sledováním prostavěnosti, tak i následně, reklamacemi za špatně provedenou práci. Bohužel jsme se několikrát setkali v průběhu provádění autorského dozoru i s takovým dozorem, který v průběhu výstavby nepotřeboval ke své práci projektovou dokumentaci (jak pak provádí kontrolu prací?) a neměl k dispozici (opět nepotřeboval) výkaz výměr - jak provádí kontrolu prostavěnosti, odpočty méněprací je nám záhadou. Zásadně kontrolujeme průběh výstavby zda probíhá podle schválené projektové dokumentace, dodržování technologických postupů a prostavěnnost - zda množství a jednotková cena odpovídá schválenému výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo. Proto projektová dokumentace, smlouva o dílo s dodavatelem stavby a položkový rozpočet jsou základní dokumenty, které ke kvalitnímu výkonu technického, autorského a stavebního dozoru vyžadujeme.
 
Vybrané referenční stavby výkonu dozoru:
- Sportovní hala Hodonín pro Město Hodonín
- Výstavba prodejny Kaufland Hodonín
- Komunikace Lovčice, Vlkoš, Dolní Bojanovice a další pro Pozemkový fond
- Technická infrastruktura Velká kasárna Hodonín 1. etapa
- ZTV pro výstavbu rodinných domků Kobylí
- Penzion Hlohovec
- Hala Mauting Valtice
- Cyklodům Hodonín
- Hasičská zbrojnice Město Vracov
- Provozní budova ZOO Hodonín
- Kino Hodonín
- Komunikace Kobylí
- Hala HM Hodonín
- Komunikace tř. Dukelských hrdinů Hodonín
- Technická a dopravní infratruktura Olšíčka Vracov
- Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov
- Stavební úpravy Sokolovny Lužice
- Výjezdové stanice ZZS Mikulov, Kyjov, Veselí nad Moravou
- ZTV Vracov Olšička
- Denní stacionář Vlaštovka Hodonín
- Stavební úpravy a přístavba ZŠ Lužice
- Novostavba vstupního pavilonu ZOO Hodonín