Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726
  • DPS Hodonín
  • Hotel Sv. Ludmila Skalica SR
  • Hotel Sv. Ludmila II Skalica SR
  • Sportovní hala Lužice 2
  • Vzdělávací centrum - VRANOVICE
  • Hasičská zbrojnice - VRACOV
  • Základní škola - ROHATEC
  • Výjezdová stanice ZZS Mikulov

Sportovní hala Lužice

V roce 2007 se realizovala **Sportovní hala v Lužicích okres Hodonín**, na kterou naše projekční kancelář zpracovávala projektovou dokumentaci. Projektové práce byly zahájeny již v roce 2003 architektonickou studií a vizualizací stavby. Rovněž byla vypracována první verze projektové dokumnetace pro stavební povolení. Pak se několik let zabezpečovali vedením obce finanční prostředky na výstavbu této sportovní haly. V průběhu let se změnila koncepce a bylo nutno halu přeprojektovat a to včetně parkoviště, přípojek inženýrských sítí a pomocných prostor. Výsledek je v konečné fázi více než uspokojivý. Vznikla stavba se sportovním sálem 22,5 x 44m s dřevěnou palubkovou podlahou, která snese nároky pro prvoligové oddíly s dostatečně vysokou hodnotou intezity umělého osvětlení. Dále se podařilo do objektu umístit dva menší sportovní sály, každý o ploše 144m2. Jeden bude sloužit jako posilovna a druhý jako cvičební sál. Ve sportovní hale je rovněž prostor pro občerstvení - malý bufet, posezení, 6 šaten pro sportovce. Sportovní hala je samozřejmě řešena s přístupem pro handicapované spoluobčany a to včetně šatny a sociálního zařízení. Sportovní hala byla slavnostně otevřena v červno 2008.