Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726
  • DPS Hodonín
  • Hotel Sv. Ludmila Skalica SR
  • Hotel Sv. Ludmila II Skalica SR
  • Sportovní hala Lužice 2
  • Vzdělávací centrum - VRANOVICE
  • Hasičská zbrojnice - VRACOV
  • Základní škola - ROHATEC

Fontána Hodonín

Masarykovo náměstí Hodonín - I. Etapa - zpevněné plochy mezi radnicí a kostelem, fontána.
Vypracování projektové dokumentace: studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení a provedení stavby.
Jednalo se o náročnou stavbu, kdy se musela zkoordinovat stanoviska jednotlivých intitucí a přitom vyhovět požadavků na estetické ztvárnění plochy.