Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726
  • DPS Hodonín
  • Hotel Sv. Ludmila Skalica SR
  • Hotel Sv. Ludmila II Skalica SR
  • Sportovní hala Lužice 2

Stavební dozor a inženýrská činnost

Stavební dozory-technický dozor investora-není radmo podceňovat. Naše firma se zabývá inženýrskou činností-vyřizováním styku investora se stavebními úřady (i na stavbu malého rozsahu mohou být až 3 druhy stavebního povolení) a technickým dozorem stavebníka.Tato činnost je některými investory podceňována,byť jim může šetřit značné prostředky a to jak v průběhu výstavby pečlivým sledováním prostavěnosti,tak i následně, reklamacemi za špatně provedenou práci. Bohužel jsme se několikrát setkali v průběhu provádění autorského dozoru i s takovým stavebním dozorem,který v průběhu výstavby nepotřeboval ke své práci projektovou dokumentaci (jak pak provádí kontrolu prací?) a neměl k dispozici(opět nepotřeboval) výkaz výměr-jak provádí kontrolu prostavěnosti,odpočty méněprací je nám záhadou. Zásadně kontrolujeme průběh výstavby zda probíhá podle schválené projektové dokumentace,dodržování technologických postupů a prostavěnnost -zda množství a jednotková cena odpovídá schválenému výkazu výměr,který je součástí smlouvy o dílo. Proto projektová dokumentace,smlouva o dílo s dodavatelem stavby,projektantem a položkový rozpočet jsou základní dokumenty,který ke kvalitnímu výkonu stavebního dozoru vyžadujeme.
 
Referenční stavby výkonu stavebního dozoru:
-Sportovní hala Hodonín pro Město Hodonín
-Výstavba prodejny Kaufland Hodonín
-Komunikace Lovčice,Vlkoš,Dolní Bojanovice a další pro Pozemkový fond
-Technická infrastruktura Velká kasárna Hodonín 1.etapa
-ZTV pro výstavbu rodinných domků Kobylí
-Penzion Hlohovec
-Hala Mauting Valtice
-Cyklodům Hodonín
-Hasičská zbrojnice Město Vracov