Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726
  • DPS Hodonín
  • Hotel Sv. Ludmila Skalica SR
  • Hotel Sv. Ludmila II Skalica SR
  • Sportovní hala Lužice 2

Sportovní hala Lužice

V roce 2007 se realizovala **Sportovní hala v Lužicích okres Hodonín**,na kterou naše projekční kancelář zpracovávala projektovou dokumentaci.Projektové práce byly zahájeny již v roce 2003 architektonickou studií a vizualizací stavby.Rovněž byla vypracována první verze projektové dokumnetace pro stavební povolení.Pak se několik let zabezpečovali vedením obce finanční prostředky na výstavbu této sportovní haly. V průběhu let se změnila koncepce a bylo nutno halu přeprojektovat a to včetně parkoviště,přípojek inženýrských sítí a pomocných prostor.Výsledek je v konečné fázi více než uspokojivý.Vznikla stavba se sportovním sálem 22,5 x 44m s dřevěnou palubkovou podlahou,která snese nároky pro prvoligové oddíly s dostatečně vysokou hodnotou intezity umělého osvětlení.Dále se podařilo do objektu umístit dva menší sportovní sály,každý o ploše 144m2.Jeden bude sloužit jako posilovna a druhý jako cvičební sál.Ve sportovní hale je rovněž prostor pro občerstvení-malý bufet,posezení, 6 šaten pro sportovce.Sportovní hala je samozřejmě řešena s přístupem pro handicapované spoluobčany a to včetně šatny a sociálního zařízení. Sportovní hala byla slavnostně otevřena v červno 2008.