Prost Hodonín - inženýrská činnost a projektová dokumentace
+420 518 354 726
  • DPS Hodonín
  • Hotel Sv. Ludmila Skalica SR
  • Hotel Sv. Ludmila II Skalica SR
  • Sportovní hala Lužice 2

Fontána Hodonín

Masarykovo náměstí Hodonín - I. Etapa - zpevněné plochy mezi radnicí a kostelem, fontána
Vypracování projektové dokumentace:studie,projekt pro územní řízení,projekt pro stavební povolení a provedení stavby.
Jednalo se o náročnou stavbu,kdy se musela zkoordinovat stanoviska jednotlivých intitucí a přitom vyhovět požadavků na estetické ztvárnění plochy.