+420 518 341 288

Prost Hodonín

Firma Prost Hodonín s.r.o vznikla v roce 1991. Firma se zabývá projektovou a inženýrskou činností v oblasti pozemních staveb. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s přípravou staveb,vlastní projektovou činností, zastupováním zákazníka před úřady a organizacemi v rámci územního,stavebního a kolaudačního řízení. Pracovníci naší společnosti mají autorizaci podle zák.360/92Sb vydané ČKAIT v oborech:
.
 • pozemní stavby
 • elektroinstalace
 • ústřední vytápění
 • zdravotechnika
 • vzduchotechnika
 • Projektová činnost

  projektová dokumentace v oboru pozemních staveb:
  - investiční záměry,architektonické studie - vizualizace (digitální modely objektu ve 3D)
  - projektová dokumentace pro územní řízení , pro stavební povolení, pro provedení stavby ,skutečného provedení stavby,pasportizace staveb
     novostavby, rekostrukce, nástavby, přístavby ,vestavby
  - vypracování položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr
  - barevné a tvarové řešení fasád
  - zateplování budov a objektů
   
  zároveň zpracováváme dílčí projektovou dokumentaci především profesní skladby:
  - ústřední vytápění - kotelny na plynná a tuhá paliva - podlahové vytápění
  - výpočty tepelných ztrát vč.návrhu na zateplení objektu
  - posuzování otopných soustav ve.návrhu na ekonomické úpravy z hlediska úspor 
  - vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu
  - výpočty denního osvětlení prostor a zastínění

  Inženýrská činnost

  - vyřízení odstranění stavby - vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení - výpočet odvodů za vynětí ze ZPF - zastupování stavebníka u stavebního úřadu - výkon technického dozoru stavebníka - výkon koordinátora BOZP